Filter til biogas og spildevand

Vores filtre kan håndtere luftmængder fra 6-8 m³/t til mange tusinde m³/t​

Filter til biogas og spildevand

Vores filtre kan håndtere luftmængder fra 6-8 m³/t til mange tusinde m³/t​

Filter til biogas og spildevand

Vores filtre kan håndtere luftmængder fra 6-8 m³/t til mange tusinde m³/t​

Filter til biogas og spildevand

Vores filtre kan håndtere luftmængder fra 6-8 m³/t til mange tusinde m³/t​

1.   Miljøvenlige produkter​

2.   Fjerner lugtgener

3. ​  Bedre økonomi

Filter til biogas og spildevand i Brædstrup

HOS HYBRIDFILTER A/S LÆGGER VI VÆGT PÅ AT TAGE HÅND OM MILJØET!​

​​Ved hjælp af vores hybridfiltre (som er en biomasse lagt udenpå aktivt kul, der virker som bære-element) kan man blandt andet fjerne svovlbrinte fra luften i ledningsnettet, pumpestationer og biogasanlæg, men man kan også anvende vores filtre som "åndehul" til ledningsnettet.​

Ét filter fjerner lugten - flere skaber luftcirkulation og sænker hermed svovlbrinteniveauet betragteligt. 


​Det forlænger hermed levetiden på betonrør og betonoverflader i ledningsnettet, pumpestationer og slamhuse. 


​Vores filtre kan håndtere luftmængder fra 6-8 m³/t til mange tusinde m³/t.

Kontakt os for at høre mere!

​Afdækning af H2s (svovlbrinteproblemer) i DK er i 2016-17 sket ifm. udarbejdelse af MUDP-projekt i samarbejde med Aalborg Universitet og Miljøstyrelsen.

​Hybridfilter A/S produkter indenfor Biologiske filtre er testet i forbindelse med lugtgener fra spildevand, ledningsnet, pumpestationer og rensningsanlæg.

Testperioden 2016-2017 afsluttedes i rapport indeholdende løsninger/forbedringer af filtrene. Udgivelse maj 2018, se https://www2.mst.dk/Udgiv/publikationer/2018/05/978-87-93710-18-4.pdf

​Rapporten er udført af Aalborg Universitet med professor Jes Vollertsen og professor Asbjørn Haaning i spidsen.

VI HAR FILTRE TIL

 • Udluftningsrør
 • Bundfældningstanke
 • Minirensningsanlæg
 • Pumpestation
 • Slamhuse
 • Opsamlingshuse
 • Lukkede ledningsnet
 • Fedtudskiller​
 • Biogasanlæg
 • Gaslagertanke, afkastrør
 • For-/påfyldningstanke/gylletanke, fortrængning af luft

FIRMAOPLYSNINGER​

KONTAKT

TELEFONTIDER

Mandag – Fredag

08.00 - 16.00