VELKOMMEN TIL HYBRID FILTER A/S

Hos Hybridfilter A/S lægger vi vægt på at tage hånd om miljøet. Ved hjælp af vores Hybridfiltre (som er en blanding af biomasse og aktivt kul) kan man blandt andet fjerne svovlbrinte fra luften i ledningsnettet og pumpestationer men man kan også anvende vores filtre som "åndehul" til ledningsnettet.​

Ét filter fjerner lugten - flere skaber luftcirkulation og sænker hermed svovlbrinteniveauet betragteligt. Det forlænger hermed levetiden på betonrør og betonoverflader i ledningsnettet, pumpestationer og slamhuse. Vores filtre kan håndtere luftmængder fra 6-8 m³/t til mange tusinde m³/t.​

VI HAR FILTRE TIL:​

  • Udluftningsrør
  • Bundfældningstanke
  • Minirensningsanlæg
  • Pumpestation

Find os på følgende messer i 2016:

Kloak messen i Fredericia d. 28-29/01​

Miljø og Teknikk messe i Oslo d. 19-21/04

STF Årsmøde i Hedensted d. 10/06

Vandtek d. 20-22/9

VA Messen i Elmia d. 27-29/09 

  • Slamhuse
  • Opsamlingshuse
  • Biogasanlæg
  • Lukkede ledningsnet
  • Fedtudskiller​

FIRMAOPLYSNINGER​

Industrivej 8

8740 Brædstrup​

CVR: 28121253

KONTAKT

TELEFONTIDER

Telefontid: 

Mandag – Fredag

08.00 - 16.00