HybridFilter til biogas og spildevand

HOS HYBRIDFILTER LÆGGER VI VÆGT PÅ AT TAGE HÅND OM MILJØET!​

​​Ved hjælp af vores hybridfiltre (som er en biomasse lagt udenpå aktivt kul, der virker som bære-element) kan man blandt andet fjerne svovlbrinte fra luften i ledningsnettet, pumpestationer og biogasanlæg, men man kan også anvende vores filtre som "åndehul" til ledningsnettet.​

Ét filter fjerner lugten - flere skaber luftcirkulation og sænker hermed svovlbrinteniveauet betragteligt.


​Det forlænger hermed levetiden på betonrør og betonoverflader i ledningsnettet, pumpestationer og slamhuse.


​Vores filtre kan håndtere luftmængder fra 6-8 m³/t til mange tusinde m³/t. Vi har filter til biogas, aktivt kulfilter, biofilter og meget mere.

Kontakt os for at høre mere!

VI HAR HybridFILTRE TIL:

 • Udluftningsrør
 • Bundfældningstanke
 • Minirensningsanlæg
 • Pumpestation
 • Slamhuse
 • Opsamlingshuse
 • Lukkede ledningsnet
 • Fedtudskiller​
 • Biogasanlæg
 • Gaslagertanke, afkastrør
 • For-/påfyldningstanke /gylletanke, fortrængning af luft

REFERENCE VEDRØRENDE TEST AF HYBRIDFILTER

​Afdækning af H2S (svovlbrinteproblemer) i DK er i 2016-17 sket ifm. udarbejdelse af MUDP-projekt i samarbejde med Aalborg Universitet og Miljøstyrelsen.

​Hybridfilter A/S' produkter inden for biologiske filtre er testet i forbindelse med lugtgener fra spildevand, ledningsnet, pumpestationer og rensningsanlæg.

Testperioden 2016-2017 afsluttedes i rapport indeholdende løsninger/forbedringer af filtrene. Udgivelse maj 2018, se https://www2.mst.dk/Udgiv/publikationer/2018/05/978-87-93710-18-4.pdf

​Rapporten er udført af Aalborg Universitet med professor Jes Vollertsen og professor Asbjørn Haaning i spidsen.

​KONTAKT OS I DAG!​

 
 
 
 
Nogle felter er ikke udfyldt korrekt

FIRMAOPLYSNINGER​

Oddesundvej 24

6715 Esbjerg N

CVR: 43196782

KONTAKT

Telefon: 22 12 13 97

E-mail: info@hybridfilter.dk

TELEFONTIDER

Mandag – Torsdag: 08.00 - 16.00

Fredag: 08.00 - 12.00

Vi er en kreditværdig virksomhed baseret på Bisnodes kreditvurderingssystem. Vurderingen er foretaget ud fra en mængde forskellige beslutningsregler. Oplysningerne bliver opdateret dagligt via Bisnodes database. Kreditvurderingen af virksomheden er således altid aktuel.